Dla przedsiębiorców

Profesjonalna obsługa prawna jest podstawą sukcesu każdej firmy.

Prowadzenie działalności gospodarczej od chwili podjęcia takiej decyzji do momentu definitywnego jej zakończenia, wiąże się z uzyskaniem szczególnego statutu przedsiębiorcy oraz koniecznością interpretacji i stosowania norm prawnych z różnych dziedzin prawa.

Zawiłość wielu istniejących rozwiązań prawnych, mnogość przepisów oraz wysoka częstotliwość ich zmian, wymagają posiadania i systematycznego poszerzania wiedzy w tej dziedzinie. Mając świadomość, że prowadzenie własnego przedsiębiorstwa związane jest z szeregiem obowiązków, Verba Legis Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwa, związaną z jego funkcjonowaniem. Świadczymy usługi prawne w szczególności na etapie rozpoczynania działalności, rejestracji spółek, tworzenia oraz weryfikacji istniejących umów handlowych, cywilnoprawnych, zatrudniania pracowników, kontaktów z kontrahentami oraz negocjacji. Prowadzimy na rzecz naszych Klientów windykacje wierzytelności, doradzamy i reprezentujemy w sporach z innymi przedsiębiorcami, w tym przed sądami, urzędami i innymi instytucjami.

Na zlecenie Klientów nasza Kancelaria sporządza również opinie i ekspertyzy prawne, udzielamy wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów oraz opiniujemy i proponujemy rozwiązania istniejących zagadnień, pojawiających się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obsługa prawna realizowana jest, według wyboru naszych Klientów, zarówno na zasadach obsługi „in house”, jak również obsługi zewnętrznej. Proponujemy obsługę prawną firm w dowolnym wymiarze godzin zegarowych miesięcznie, z indywidualnie ukształtowaną stawką godzinową lub rozliczeniem ryczałtowym.

Swoje usługi kierujemy do przedsiębiorców w całej Polski, w szczególności jednak z terenu Łodzi i województwa łódzkiego.

 • Prawo gospodarcze i prawo spółek

  Prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności jest regulowane przez prawo gospodarcze i prawo spółek. Obejmuje ono zagadnienia i normy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, reguluje stosunki handlowe, a także określa zasady postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 • Umowy, ekspertyzy prawne, negocjacje i mediacje

  Przedsiębiorcom oferujemy pomoc przy przygotowaniu oraz weryfikacji umowy handlowej. Sporządzamy również ekspertyzy prawne, a także prowadzimy negocjacje i mediacje w imieniu klienta. Konflikty staramy się rozwiązywać na drodze przedsądowej z zastosowaniem Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Sporów.

 • Prawo zamówień publicznych

  Oferujemy doradztwo oraz sporządzanie opinii i ekspertyz z zakresu zagadnień regulowanych przez prawo zamówień publicznych. Weryfikujemy, a także sporządzamy projekty ogłoszeń i umów oraz odwołania na rzecz wykonawców. Świadczymy również usługę przeprowadzenia szkoleń dla firm i pracowników.

 • Prawo pracy

  Prowadzenie przedsiębiorstwa powinno odbywać się w oparciu o przepisy, które reguluje prawo pracy. Nasza kancelaria oferuje pomoc w zakresie przygotowania wewnętrznych regulaminów firmy, umów, a także doradztwa na etapie negocjacji ze związkami zawodowymi.

 • Prawo administracyjne

  Jest nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prawo administracyjne określa szczegółowo, a także porządkuje stosunki, jakie zachodzą pomiędzy podmiotami gospodarczymi a organami państwowymi czy też jednostkami samorządowymi.

 • Prawo oświatowe

  Założenie oraz prowadzenie prywatnych szkół związane jest ze spełnieniem szeregu wymagań, jakie stawia prawo oświatowe. Nasza kancelaria pomoże Państwu przygotować dokumentację niezbędną do zgłoszenia placówki do ewidencji szkół niepublicznych oraz inne akty związane z jej funkcjonowaniem.

 • Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

  Graficzne oznaczenia, wynalazki, znaki towarowe czy też wzory użytkowe wymagają szczególnej ochrony. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej pozwala zabezpieczyć dobra niematerialne przed naruszeniami ze strony osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek naruszeń świadczymy pomoc w negocjacjach, a także dochodzeniu odszkodowania.

 • Obsługa wierzytelności, windykacja

  W przypadku problemu z dochodzeniem należności od kontrahenta konieczna może okazać się windykacja. Świadczona przez nas obsługa wierzytelności polega na przedsądowych próbach odzyskania należności, a także prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych.

 • Szkolenia i warsztaty

  Oprócz pomocy prawnej nasza kancelaria świadczy także takie usługi jak szkolenia i warsztaty skierowane do przedsiębiorców z różnych sektorów. Oferowane usługi dydaktyczne obejmują zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego, oświatowego, pracy oraz zamówień publicznych.

Verba Legis 2013 © All rights reserved