Zespół

Katarzyna Młodecka
radca prawny

W okresie od stycznia 2010 roku do grudnia 2012 roku odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W 2009 roku ukończyła Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych pod Patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2005 roku, pracując w wielu łódzki kancelariach.

Specjalizuje się w szczególności w prawie zamówień publicznych, prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie cywilnym, prawie pracy. Ponadto posiada doskonałe doświadczenie praktyczne w zakresie negocjacji, windykacji wierzytelności i postępowaniu egzekucyjnym oraz dochodzeniu odszkodowań.

Brała udział w sporządzaniu opracowań m. in. dla Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Marszałka Województwa Łódzkiego, Zarządu Gospodarki Komunalnej w Pabianicach.

Współpracuje z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Wydawnictwem C.H. Beck Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie opracowywania analiz z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zagadnień powiązanych.

Kontakt: kmlodecka@verba-legis.pl

 

Marek Młodecki
radca prawny

Stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ukończył w 2010 roku. W roku akademickim 2011-2012 uczestnik studiów podyplomowych na kierunku Bankowość, prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014 roku ukończył aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywał w łódzkich kancelariach prawniczych oraz niepublicznych jednostkach oświatowych.

Specjalizuje się w prawie oświatowym i Karcie Nauczyciela, w prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie konsumenckim oraz ochornie danych osobowych.

Autor szeregu publikacji i analiz z zakresu prawa bankowego oraz prawa oświatowego, w tym komentarza do Karty Nauczyciela.

Kontakt: mmlodecki@verba-legis.pl

Verba Legis 2013 © All rights reserved