Zespół

Katarzyna Młodecka
radca prawny

W okresie od stycznia 2010 roku do grudnia 2012 roku odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W 2009 roku ukończyła Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych pod Patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2003 – 2008 odbyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczyła w programie studenckiej poradni prawnej Klinika Prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2005 roku, pracując w wielu łódzki kancelariach.

Specjalizuje się w szczególności w prawie zamówień publicznych, prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie cywilnym, prawie pracy i prawie oświatowym. Ponadto posiada doskonałe doświadczenie praktyczne w zakresie negocjacji, windykacji wierzytelności i postępowaniu egzekucyjnym oraz dochodzeniu odszkodowań.

Brała udział w sporządzaniu opracowań m. in. dla Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Marszałka Województwa Łódzkiego, Zarządu Gospodarki Komunalnej w Pabianicach.

Współpracuje z Redakcją Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wydawnictwem C.H. Beck Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie opracowywania analiz z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zagadnień powiązanych.

Kontakt: kmlodecka@verba-legis.pl

 

Marek Młodecki
radca prawny

Stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ukończył w 2010 roku. W 2011 roku ukończył Podstawowy Kurs Rachunkowości przeprowadzany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W roku akademickim 2011-2012 uczestnik studiów podyplomowych na kierunku Bankowość, prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zdobył kilkuletnie doświadczenie marketingowe, które pozwala na profesjonalne podejście do potrzeb biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w łódzkich kancelariach prawniczych oraz niepublicznych jednostkach oświatowych.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie konsumenckim oraz w szczególności w prawie oświatowym i Karcie Nauczyciela.

Współpracuje z Redakcją Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie opracowywania analiz z zakresu prawa oświatowego, Karty Nauczyciela oraz powiązanej z nią tematyki z zakresu prawa pracy.

Kontakt: mmlodecki@verba-legis.pl

Verba Legis 2013 © All rights reserved