Obsługa wierzytelności. Windykacja.


Wyznajemy zasadę, iż proste rozwiązania są często najlepsze. Wskazana maksyma urzeczywistnia się zwłaszcza w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami w przypadku zalegania przez jednego z nich z płatnościami, czy też dostawami na rzecz drugiego, czyli najogólniej rzecz ujmując powstania relacji wierzyciel-dłużnik.

Świadcząc usługi doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania należności wychodzimy z założenia, że wdanie się w spór sądowy oraz reprezentacja naszego Klienta w takim sporze stanowi ostateczność, która z uwagi na związane z nią koszty oraz czas trwania winna być poprzedzona szerokim spectrum działań zmierzających do polubownego załatwienia powstałego sporu.  Naszym Klientom, zarówno w ramach doraźnej, jak również stałej obsługi prawnej doradzamy jakie metody prawnie dopuszczalne stosować można w ramach windykacji należności i które z nich pozostają adekwatne w świetle bieżącej sytuacji obu stron.

Podpowiadamy, kiedy dochodzić roszczeń, zapewniając obsługę w zakresie:

  • windykacji wierzytelności,
  • prowadzenia postępowań sądowych, w tym przyspieszonych postępowań nakazowych i uproszczonych,
  • prowadzenia postępowań egzekucyjnych, współpracując z komornikami w całej Polsk,
  • zgłaszania dłużników do rejestru dłużników.

 

Verba Legis 2013 © All rights reserved