Ochrona praw konsumentów.


Konsumentem, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, jest każda osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wiedza na temat przysługujących nam praw konsumenckich oraz umiejętność ich wykorzystania, stanowią podstawowe narzędzia w walce z nieuczciwymi sprzedawcami i niejednokrotnie pozwalają uniknąć utraty naszych pieniędzy.

Verba Legis Kancelaria Radcy Prawnego udziela porad prawnych i pomaga konsumentom w egzekwowaniu ich praw i dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej, czy też przysługującej konsumentowi ochrony w ramach stosowania klauzul niedozwolonych. W ramach oferowanych usług prawnych wspieramy naszych Klientów na etapie pozasądowego rozwiazywania sporu z przedsiębiorcą i reprezentujemy ich w kontaktach z instytucjami działającymi na rzecz konsumentów, w tym z Rzecznikiem Konsumentów. Radcowie prawni reprezentują również w postępowaniach sądowych.

Udzielając porad prawnych wskazujemy kierunki i możliwości ochrony naruszonych praw, doradzamy jak skutecznie korzystać z przysługujących konsumentowi uprawnień do odstąpienia od umowy, złożenia kompletnej reklamacji oraz sprecyzowania żądań w niej zawartych. Nasi prawnicy wyjaśniają czym różni się gwarancja przy sprzedaży, od rękojmi za wady towaru, wskazują na różne skutki prawne w przypadku zakupów w sklepie tradycyjnym, a w ramach zakupów przez Internet.

 

Verba Legis 2013 © All rights reserved