Prawo administracyjne.

W zakresie prawa administracyjnego oferujemy kompleksowe usługi prawne, które obejmują w szczególności:

  • reprezentację przed organami administracji państwowej oraz samorządowej,
  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych na etapie prowadzonych postępowań administracyjnych,
  • uzyskiwanie decyzji administracyjnych,
  • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • zaskarżanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej,
  • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
  • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.
Verba Legis 2013 © All rights reserved