Prawo administracyjne.

Prawo administracyjne to szereg regulacji prawnych, które w najprostszym rozumieniu regulują sytuację prawną obywatela w relacjach z organami administracji publicznej. Do najczęściej spotykanych zagadnień związanych ze stosowaniem prawa administracyjnego zalicza się problematykę związaną z realizacją procesów budowlanych, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz zmianą przeznaczenia terenu, pozyskiwaniem koncesji i zezwoleń, rozgraniczaniem nieruchomości w trybie administracyjnym.

W zakresie prawa administracyjnego:

  • reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich sprawach przed organami i sądami administracyjnymi,
  • sporządzamy odwołania od decyzji,
  • przygotowujemy wnioski i skargi związane z działaniami organów administracji publicznej,
  • przygotowujemy opinie prawne,
  • udzielamy konsultacji prawnych w zakresie pozwalającym na korzystne dla naszych Klientów zakończenie sprawy.
Verba Legis 2013 © All rights reserved