Prawo cywilne i rodzinne. Prawo spadkowe. Nieruchomości. Umowy.

Szeroko pojęte prawo cywilne, jest dziedziną towarzyszącą życiu każdego człowieka. Ta gałąź prawa obejmuje m. in. ochronę dóbr osobistych, umowy i zobowiązania, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia oraz czynów niedozwolonych, własność i inne prawa rzeczowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, prawo nieruchomości, własność lokali, prawo spółdzielcze.

W tym zakresie nasi prawnicy oferują Państwu usługi pomocy i porady prawnej i reprezentacji w sprawach dotyczącysg w szczególności:

  • ochrony dóbr osobistych, zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu ich naruszenia,
  • weryfikacji i opiniowaniu zawieranych umów oraz sporządzaniu ich projektów,
  • realizacji zobowiązań, rozwiązywania umów i wykonywania prawa odstąpienia,
  • regulacji stanu prawnego nieruchomości, rozgraniczania nieruchomości,
  • ochrony własności, ochrony posiadania, zasiedzenia,
  • ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności i użytkowania wieczystego,
  • znoszenia współwłasności,
  • rozwodu, separacji, małżeńskich stosunków majątkowych,
  • stosunków między rodzicami a dziećmi, w tym ustalania kontaktów i alimentów,
  • stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku.
Verba Legis 2013 © All rights reserved