Prawo pracy.

Przedsiębiorcy, zatrudniający pracowników bardzo często borykają się z wątpliwościami, dotyczącymi interpretacji przepisów Kodeksu pracy oraz innych ustaw z dziedziny prawa pracy, stanowiących o wzajemnych relacjach pomiędzy pracodawcą i pracownikami. Przepisy prawa pracy ulegają szczególnie często nowelizacją co wymusza konieczność bieżącego ich śledzenia. Nasza kancelaria prawna gwarantuje kompleksową pomoc w rozstrzyganiu wątpliwości i trudności pojawiających się w związku z polityką kadrową w firmie. Nasi radcowie prawni udzielają porad prawnych z zakresu prawa pracy, przygotowują i weryfikują dokumenty związane w istnieniem stosunku pracy, jak również doradzają w przedmiocie spraw z zakresu odszkodowań i roszczeń wynikajacych ze stosunku pracy, czy też związanych z wypadkami przy pracy lub w związku z wykonywaną pracą pracowników.

W celu uniknięcia wielu problemów, w tym postępowań sądowych, związanych z naruszeniem przepisów prawa pracy, nasza Kancelaria oferuje pomoc w szczególności w zakresie:

  • sporządzania opinii prawnych,
  • przygotowywania regulaminów wewnętrznych zakładu pracy, regulaminów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur i „kodeksów” obowiązujących u pracodawcy,
  • przygotowywania dokumentacji pracowniczej, w tym w szczególności umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, oświadczeń o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o pracę,
  • udzielania pomocy w zakresie zgodnego z przepisami nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
  • doradzania na etapie negocjacji z pracownikami lub związkami zawodowymi,
  • reprezentowania na etapie przesądowym i sadowym oraz przed organami nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy.

 

Verba Legis 2013 © All rights reserved