Prawo pracy.

Z prawem pracy styka się niemalże każdy dorosły człowiek. Potrzeba skorzystania z pomocy prawnika może pojawić się na każdym etapie wykonywania pracy zawodowej. Niejednokrotnie bowiem w związku z zawarciem umowy o pracę i w trakcie trwania stosunku pracy pojawiają się sytuacje konfliktowe w ralacjach pracownik-pracodawca.

W związku z tym nasi prawnicy udzielają porad prawnych w szczególności w zakresie:

  • doradztwo w zakresie zawierania i rozwiązywania stosunków pracy,
  • dochodzenie roszczeń pracowniczych w tym odszkodowań z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  • reprezentację w postępowaniach sądowych i pozasądowych,
  • pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków przy pracy,
  • doradztwo dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • doradztwo w zakresie uprawnień pracowników budżetowych.
Verba Legis 2013 © All rights reserved