Prawo własności intelektualnej i przemysłowej.

W polskim prawie do własności intelektualnej zalicza się znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, wynalazki, oznaczenia graficzne. W dobie globalizacji oraz technologicznej rewolucji wiedza na temat środków ochrony oraz zasad naruszania praw własności intelektualnej i przemysłowej stanowi o możliwości trwałego zaistnienia przedsiębiorcy na rynku. Ochrona posiadanych dóbr poprzez licencje, patenty, prawa do znaku towarowego, czy też prawa autorskie, pozwala na maksymalizację zysku przedsiębiorstw, które nastawione są na innowacyjne działania w obszarze Internetu, czy też wdrażania nowoczesnych technologii.

Dbałość o znak towarowy, ochrona posiadanych patentów, oraz innych dóbr niematerialnych w sposób zasadniczy wpływają również na wartość przedsiębiorstwa. Z uwagi na powyższe nasza Kancelaria prowadzi obsługę przedsiębiorców, w sposób pozwalający na optymalną ochroną jego dóbr niematerialnych przed naruszeniami ze strony osób trzecich. W zakresie swoich usług m.in.:

  • doradzamy w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej,  prawa nowych technologii, reklamy i ochrony dóbr osobistych,
  • doradzamy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • świadczymy pomoc w zakresie uzyskiwania i ochrony dóbr niematerialnych,
  • reprezentujemy w sporach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, w sprawach o odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych naruszeniem praw własności przemysłowej i intelektualnej,
  • negocjujemy w imieniu naszych Klientów umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich.
Verba Legis 2013 © All rights reserved