Umowy. Ekspertyzy prawne. Negocjacje. Mediacje.

Korzystne ukształtowanie relacji biznesowych ze swoimi kontrahentami stanowi niewątpliwe wymierny zysk dla przedsiębiorcy. W związku z tworzeniem i utrzymywaniem takich relacji, prędzej czy później pomiędzy stronami mogą pojawiać się spory i rozbieżności, wymagające dla ich rozwiązania udziału profesjonalistów z różnych dziedzin, w tym prawników.

Nasza Kancelaria w celu rozwiązywania istniejących już, lub potencjalnie mogących wystąpić problemów na zlecenia swoich Klientów podejmuje się:

  • przygotowywania i opiniowania umów handlowych,
  • przygotowywania ekspertyz prawnych,
  • udzielania porad związanych z zawieraniem umów handlowych.

Przedmiotem powyższych czynności mogą być wszelkie nasuwające się przedsiębiorcy wątpliwości związane m.in. z rozumieniem przepisów prawa, dostosowaniem umowy do obowiązujących norm prawnych, treści umowy lub wzorca umownego oraz związanych z tym negocjacji ich treści.

Materia sporów istniejących w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwagi na dbałość o prestiż firmy, wymaga często delikatnych, tanich i dyskretnych rozwiązań. W związku z tym Kancelaria Verba Legis proponuje swoim Klientom rozwiązywanie problemów z zastosowaniem Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Sporów (ang. Alternative Dispute Resolution - ARD). Do takich środków, pozwalających uniknąć długotrwałego i często kosztownego postępowania sądowego zalicza się nie tylko przesądowe wezwania do zapłaty, ale również mediacje, negocjacje i arbitraże. Rozwiązania te często pozwalają na uzyskanie korzystniejszego wyniku sporu, niż ma to miejsce w przypadku procesu sądowego oraz zachowanie pozytywnych relacji biznesowych.

Verba Legis 2013 © All rights reserved