Dane dziecka w żłobku

Dane dziecka w żłobku

Dane i informacje które rodzice przekazują w żłobku   Na mocy przepisów art. 3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U.2019.409) ustawodawca wprowadza obowiązek przekazania przez rodziców maluszka przyjmowanego do żłobka,...