Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

ODWOŁANIE od wypowiedzenia umowy o pracę    W powszechnej świadomości pracowników istnieje przekonanie, że w przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony z zachowaniem wymaganego przepisami okresu wypowiedzenia, wówczas...
Charakter prawny wezwania do zapłaty

Charakter prawny wezwania do zapłaty

charakter prawny wezwania do zapłaty   W ramach obsługi prawnej firm będących spółkami prawa handlowego, jak również pomocy prawnej udzielanej indywidualnym klientom prowadzącym działalność gospodarczą, pojawiają się pytania o skuteczność oraz celowość...