Cofnięcie odwołania do KIO

Cofnięcie odwołania do KIO

COFNIĘCIE ODWOŁANIA DO KIO   Kilka tygodni temu jednym z naszych Klientów był wykonawca, który samodzielnie złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) na czynność zamawiającego. Poprosił nas o pomoc w chwili, kiedy otrzymał zawiadomienie o wyznaczonym...
Mediacja jako sposób rozwiązania sporu

Mediacja jako sposób rozwiązania sporu

MEDIACJA JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORU   Mediacja jest jednym ze sposobów polubownego, a zatem bez potrzeby występowania do sądu, rozwiązania sporu. Jej celem jest zawarcie ugody między Tobą a Twoim przeciwnikiem. Jest zdecydowanie szybszą i przyjemniejszą...