Warunki stosowania monitoringu przez pracodawcę

Warunki stosowania monitoringu przez pracodawcę

WARUNKI stosowania monitoringu u pracodawcy   Chociaż od wejścia w życie RODO, oraz podyktowanych tym zmian w Kodeksie pracy (Kp), dotyczących monitoringu minęło już ponad 2 lata, kwestia stosowania urządzeń śledzących w dalszym ciągu budzi wątpliwości po stronie...
I co z tymi zamówieniami bagatelnymi?

I co z tymi zamówieniami bagatelnymi?

I CO Z TYMI ZAMÓWIENIAMI BAGATELNYMI?  W dniu 11 września 2019 roku uchwalono nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Akt ten wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Przepisy nowej ustawy przewidują, że zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza...