blog

I prawo staje się jasne!

Czym jest dyrektywa “Work life balance”?

Czym jest dyrektywa “Work life balance”?

Czym jest dyrektywa ''Work life balance'' ?   Na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE...

Przedsiębiorco, pamiętaj o przedawnieniu!

Przedsiębiorco, pamiętaj o przedawnieniu!

Nieuchronny upływ czasu ma swoje nieubłagane skutki także w sferze gospodarczej. Praktyka jasno pokazuje, iż niejednokrotnie możliwość dochodzenia roszczenia przed sądem napotyka istotną przeszkodę, jaką jest zarzut przedawnienia roszczenia.

I co z tymi zamówieniami bagatelnymi?

I co z tymi zamówieniami bagatelnymi?

Nowe Prawo zamówień publicznych jeszcze nie weszło w życie, a już doczekało się kilku nowelizacji. Najnowsza z nich została uchwalona 27 listopada 2020 roku. Oczekuje na podpis prezydenta. I znów wywraca temat zamówień publicznych poniżej progu bagatelności.

Cofnięcie odwołania do KIO

Cofnięcie odwołania do KIO

Złożyłeś odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, ale z jakiś powodów nie chcesz dalej brnąć w to postępowanie? Możesz jeszcze cofnąć odwołanie i odzyskać część poniesionych kosztów. W naszym artykule wyjaśniamy kiedy, jak i dlaczego czasem warto rozważyć cofnięcie odwołania.

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.