blog

I prawo staje się jasne!

Jak wskazać miejsce świadczenia pracy w umowie?

Jak wskazać miejsce świadczenia pracy w umowie?

miejsce świadczenia pracy w umowie Zgodnie z Kodeksem pracy obowiązkiem stron umowy o pracę jest ustalenie miejsca w którym pracownik świadczy pracę. Najczęściej pracodawcy nie mają problemu z realizacją tego obowiązku ustawowego i wskazują jako miejsce świadczenia...

czytaj dalej
Obowiązek informacyjny pracodawcy

Obowiązek informacyjny pracodawcy

obowiązek informacyjny pracodawcy   Pracodawcy mają zwykle świadomość, że w chwili zawierania umowy, muszą przekazać pracownikowi, na jakich warunkach ten będzie wykonywał u nich pracę. Przypominam, że od kwietnia 2023 roku w związku z implementacją dyrektyw unijnych,...

czytaj dalej
Czy rozwiązanie umowy o pracę było zgodne z prawem?

Czy rozwiązanie umowy o pracę było zgodne z prawem?

czy rozwiązanie umowy było prawidłowe?   Pracownik po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę, często nie wie, czy działanie pracodawcy jest prawidłowe, a przede wszystkim, czy pracodawca zrobił wszystko tak jak powinien z punktu widzenia obowiązującym go przepisów...

czytaj dalej
Obrońca w postępowaniu wyjaśniajacym

Obrońca w postępowaniu wyjaśniajacym

Obrońca nauczyciela przed rzecznikiem dyscyplinarnym   Nauczyciele, jako nieliczna grupa zawodowa podlegają szczególnej odpowiedzialności zawodowej - odpowiedzialności dyscyplinarnej, związanej w uchybieniem godności wykonywanego zawodu. Prowadzone wobec...

czytaj dalej
Czym jest dyrektywa „Work life balance”?

Czym jest dyrektywa „Work life balance”?

Czym jest dyrektywa ''Work life balance'' ?   Na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE...

czytaj dalej
Przedsiębiorco, pamiętaj o przedawnieniu!

Przedsiębiorco, pamiętaj o przedawnieniu!

PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ O PRZEDAWNIENIU !   Nieuchronny upływ czasu ma swoje nieubłagane skutki także w sferze gospodarczej. Praktyka jasno pokazuje, iż niejednokrotnie możliwość dochodzenia roszczenia przed sądem napotyka istotną przeszkodę, jaką jest zarzut...

czytaj dalej