blog

I prawo staje się jasne!

Zatrudnianie nauczyciela emeryta

Zatrudnianie nauczyciela emeryta

ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELA EMERYTA   Zasady zatrudniania nauczycieli uregulowane zostały przepisami Ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – dalej KN. Regulacja prawna tej materii ma w KN charakter wyczerpujący i...

czytaj dalej
Warunki stosowania monitoringu przez pracodawcę

Warunki stosowania monitoringu przez pracodawcę

WARUNKI stosowania monitoringu u pracodawcy   Chociaż od wejścia w życie RODO, oraz podyktowanych tym zmian w Kodeksie pracy (Kp), dotyczących monitoringu minęło już ponad 2 lata, kwestia stosowania urządzeń śledzących w dalszym ciągu budzi wątpliwości po stronie...

czytaj dalej
Zmiany w Karcie Nauczyciela od 19 stycznia 2021 roku

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 19 stycznia 2021 roku

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 19 stycznia 2021 Roku  W dniu dzisiejszym tj.  19 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany w zakresie postępowania dyscyplinarnego nauczycieli regulowane przepisami Karty Nauczyciela. Nowelizacja przepisów ma na celu doprecyzowanie...

czytaj dalej
I co z tymi zamówieniami bagatelnymi?

I co z tymi zamówieniami bagatelnymi?

I CO Z TYMI ZAMÓWIENIAMI BAGATELNYMI? W dniu 11 września 2019 roku uchwalono nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Akt ten wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Przepisy nowej ustawy przewidują, że zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza...

czytaj dalej