charakter prawny wezwania do zapłaty

 

W ramach obsługi prawnej firm będących spółkami prawa handlowego, jak również pomocy prawnej udzielanej indywidualnym klientom prowadzącym działalność gospodarczą, pojawiają się pytania o skuteczność oraz celowość  sporządzania tzw. wezwań do zapłaty niespełnionego świadczenia.

Pismo będące wezwaniem do zapłaty stanowi pozasądową próbę odzyskania należności należnej naszym Klientom od ich nierzetelnego kontrahenta. Należy zauważyć, że przepisy prawa nie określają czym jest wezwanie do zapłaty, a w szczególności nie stanowią o ich elementach składowych. Do takich zalicza się: określenie stron stosunku prawnego, wskazanie czego wezwanie dotyczy (zarówno co do kwoty, przedmiotu umowy, jak i co do podstawy jej dochodzenia np. faktura, umowa), wreszcie określenie terminu w którym oczekujemy spełnienia świadczenia.

Co istotne, nawet skuteczne doręczenie wezwania do zapłaty, nie rodzi skutku w postaci przerwania biegu przedawnienia naszych roszczeń, stanowi jednak, jak była już mowa, w przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego, realizację obowiązku o którym mowa w art. 187 § 1 pkt. 3 Kpc, czyli pozwala na wykazanie, że strona składająca pozew do sądu podjęła bezskuteczną próbę pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

Sporządzanie wezwania do zapłaty jest pierwszą czynnością podejmowaną przez prawników z naszej Kancelarii w przypadku spraw o odzyskanie należności.

W praktyce, profesjonalnie sporządzone wezwanie do zapłaty jest niejednokrotnie wystarczające dla przymuszenia kontrahenta do spełnienia jego świadczenia, a tym samym pozwala uniknąć wdawania się w spór sądowy.

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.