CO powinien zawierać regulamin serwisu internetowego ?

 

 Sprzedaż internetowa, pomimo swojego dynamicznego rozwoju, doczekała się w naszym kraju kilku ustaw i szczątkowych regulacji w wielu aktach prawnych zbiorczo nazywanych prawem e-commerce, czy też prawem nowych technologii.

Z punktu widzenia sklepów internetowych, którym udzielamy pomocy prawnej największe znaczenie mają regulacje poświęcone tematyce świadczenia usług w Internecie, a zwłaszcza regulaminu serwisu internetowego. Ustawodawca określa treść takiego regulaminu do której zalicza się:  rodzaje, zakres i warunki świadczonych usług w tym wymagania techniczne którym musi odpowiadać systemem teleinformatyczny, którym posługuje się kontrahent oraz zakaz dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczone usługi i tryb postępowania reklamacyjnego.

Należy jednak zauważyć, że powyższe elementy regulaminu sklepu internetowego określają jego minimalną treść. Każdego przedsiębiorcę zachęcamy zatem, aby treść swojego regulaminu ukształtował według własnych potrzeb uwzględniając, czy pozostawać będziemy w relacjach B2B, czy B2C oraz oczywiście zgodnie z przepisami prawa. Nie zapominajcie zatem, że na treść regulaminu wpływać będą bowiem również przepisy dotyczące ochrony praw konsumentów, Kodeksu cywilnego, RODO, a w razie wątpliwości zapraszamy do skorzystania z doradztwa prawnego naszej kancelarii.

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.