COFNIĘCIE ODWOŁANIA DO KIO

 

Kilka tygodni temu jednym z naszych Klientów był wykonawca, który samodzielnie złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) na czynność zamawiającego. Poprosił nas o pomoc w chwili, kiedy otrzymał zawiadomienie o wyznaczonym terminie rozprawy przed KIO. Gdy przeanalizowaliśmy sprawę, okazało się, że zarzuty podniesione w odwołaniu nie były prawidłowe a samo odwołanie w tym postępowaniu o zamówienie publiczne nie było w ogóle uzasadnione. Klient, składając nieuzasadnione odwołanie, narażał się na pewną przegraną i poniesienie wysokich kosztów postępowania, w tym utratę całego wpisu w wysokości 7.500 złotych. Na szczęście zgłosił się do nas na tyle wcześnie, że przy naszej pomocy zdążył cofnąć odwołanie i odzyskać 10% wpisu. Nie zawsze więc praca radcy prawnego będzie sprowadzała się do bezwzględnego prowadzenia sprawy, nie ważne jakim kosztem. Naszym zadaniem jest zawsze ocenić realne możliwości w danej sprawie i doradzić Klientowi w taki sposób, by wynik sprawy był dla niego jak najkorzystniejszy. Najczęściej będzie to walka do końca, ale czasem musimy powiedzieć Klientowi, że to nie jest dobra droga, chroniąc go w ten sposób przed niepotrzebnym poniesieniem ryzyka procesowego i zbędnych kosztów.

 To jak to jest z tym cofnięciem odwołania?

Uprawnienie do cofnięcia odwołania złożonego w Krajowej Izbie Odwoławczej przysługuje odwołującemu zawsze w toku postępowania, przy czym najpóźniej można z niego skorzystać przed zamknięciem rozprawy – czyli do chwili kiedy przewodniczący poinformuje strony, że zamyka rozprawę. Dla skuteczności cofnięcia odwołania, nie jest wymagana zgoda zamawiającego czy innych uczestników postępowania, a jego skutek w postaci umorzenia postępowania powstaje z mocy prawa. Chwila, w której cofniesz odwołanie pozostaje bardzo istotna z finansowego punktu widzenia.

Jeśli już złożyłeś odwołanie i wiesz, że nie jest ono uzasadnione albo z innych powodów chcesz je cofnąć, najkorzystniejsze dla Ciebie będzie cofnięcie odwołania najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem rozprawy. W takiej sytuacji stracisz jedynie 10% wpisu od odwołania, a pozostała kwota zostanie Ci zwrócona przez KIO. Przypominam Ci, że wpis od odwołania może wynosić od 7500 zł do nawet 20000 zł, a więc ewentualna kwota zwracanej części wpisu może mieć dla Ciebie dość duże znaczenie finansowe. Pamiętaj, że oświadczenie o cofnięciu odwołania musisz złożyć na piśmie do Krajowej Izby Odwoławczej i w odpisach dla pozostałych stron i uczestników postępowania. Gdy cofniesz odwołanie co najmniej dzień przed wyznaczoną rozprawą, wówczas KIO nie obciąży Cię żadnymi innymi kosztami.

Jeżeli cofniesz odwołanie w dniu rozprawy ale przed jej otwarciem – czyli na posiedzeniu które poprzedza rozprawę, wówczas co prawda odzyskasz 90% wpisu, ale jednocześnie Krajowa Izba Odwoławcza nałoży na Ciebie obowiązek zwrotu kosztów postępowania, poniesionych przez stronę przeciwną, w tym kwotę z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości 3.600 zł, jeśli strona jest przez niego reprezentowana. Gdy jednak zdecydujesz się na cofnięcie odwołania po otwarciu rozprawy, wówczas będziesz traktowany przez KIO jakbyś przegrał sprawę w całości. W takim przypadku nie odzyskasz wpisu w żadnej części i jednocześnie poniesiesz pozostałe koszty postępowania.

Zatem od tego kiedy wycofasz swoje odwołanie zależy w jakiej wysokości koszty będziesz musiał ponieść. Cofnięcie odwołania po otwarciu rozprawy pozostaje de facto najmniej opłacalne, gdy i tak z chwilą otwarcia rozprawy ponosisz pełne ryzyko poniesienia kosztów postępowania. 

Radca prawny Katarzyna Młodecka

Zdjęcie autorstwa Sora Shimazaki z Pexels

                 

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.