czy rozwiązanie umowy

było prawidłowe?

 

Pracownik po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę, często nie wie, czy działanie pracodawcy jest prawidłowe, a przede wszystkim, czy pracodawca zrobił wszystko tak jak powinien z punktu widzenia obowiązującym go przepisów prawa. Innymi słowy, pojawia się pytanie, czy oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy jest zgodne z prawem?

Najprostszym sposobem przekonania się o tym jest wykonanie przez każdego pracownika, prostego testu, który pozwala na ustalenie legalności działania byłego już pracodawcy.

Zaczynamy ??    🙂

1. Jeżeli jesteś członkiem związku zawodowego, skontaktuj się z kierownictwem związku i ustal, czy pracodawca wypełnił obowiązek konsultacji związkowych w Twojej sprawie?

2. Rozwiązanie umowy o pracę musi mieć formę pisemną? Czy na pewno otrzymałeś pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy? Mail, świadectwo pracy, rozmowa przez telefon, albo w gabinecie szefa, nie spełnia wymogu pisemności.

3. Pracownik musi wiedzieć dlaczego jest zwalniany. Czy na pewno Twój pracodawca wskazał Ci jakie były przyczyny zakończenia współpracy?

4. Przyczyna musi być konkretna i rzeczywista. Pracodawca powiedział konkretnie dlaczego Cię zwalnia, a wskazana przyczyna  dotyczyła Ciebie i faktycznie zaistniała?

5. Pracodawca pouczył Cię o prawie wystąpienia do Sądu w terminie 21 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia?

6. Pracodawca wskazał Ci prawidłowo okres wypowiedzenia?

Wynik Twojego testu zawiera odpowiedz „NIE”? Zatem pracodawca zapewne naruszył prawo; skontaktuj się z nami, zajmiemy się tematem.