Dane i informacje które rodzice przekazują w żłobku

 

Na mocy przepisów art. 3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U.2019.409) ustawodawca wprowadza obowiązek przekazania przez rodziców maluszka przyjmowanego do żłobka, określonych danych dotyczących m.in. imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz numer PESEL dziecka, informacji czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim, czy też danych dotyczących stanu zdrowia dziecka, stosowanej diety itp.

Zauważyć należy, że dla skuteczności przekazania tych danych wystarczy samo oświadczenie rodzica, bez konieczności dostarczania do żłobka dodatkowych zaświadczeń i dokumentów. Ustawa nie wprowadza sankcji za niewskazanie danych, ani nie upoważnia żłobka do żądania określonych danych, a tym bardziej tych które nie są wskazane w przepisach.  Nie podanie wymaganych informacji może jednak skutkować niemożnością sprawowania w ogóle, czy tez w sposób należyty opieki nad dzieckiem. Zakres żądanych danych należy uznawać za zgody z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych wynikającymi z RODO. 

 

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.