Firmy i instytucje

Zwiększ zyski, zmniejsz koszty. Zainwestuj w pomoc prawną

Profesjonalna obsługa prawna jest podstawą sukcesu każdej firmy.

Funkcjonowanie w obrocie gospodarczym jako przedsiębiorca, niezależnie od wybranej formy prawnej, wymaga ciągłej analizy obowiązujących przepisów prawa, stałego śledzenia zmian i dostosowywania własnych rozwiązań do wymogów stawianych przez prawo. Zawiłość wielu instytucji i rozwiązań prawnych, znajomość potencjalnych zagrożeń oraz wysoka częstotliwość zmian w przepisach prawa utrudniają przedsiębiorcom codzienne funkcjonowanie. Verba Legis Kancelaria Radców Prawnych zapewnia swoim Klientom pełną pomoc prawną w zakresie prowadzenia swojego przedsiębiorstwa, związaną z jego funkcjonowaniem.

 

Wspieramy firmy od chwili ich powstania przez cały okres działalności

Nasza pomoc prawna dla firm obejmuje doradztwo jak rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą, weryfikację i negocjację umów, pomoc w rozwiązywaniu sporów. Wspieramy pracodawców i pracowników. Sporządzamy pisma procesowe, pozwy, wnioski, opinie i ekspertyzy prawne. Prowadzimy na rzecz naszych Klientów windykacje wierzytelności, doradzamy i reprezentujemy w sporach z innymi przedsiębiorcami, w tym przed sądami, urzędami i innymi instytucjami. Oferujemy porady prawne dla firm w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i wsparcie w formie stałej obsługi prawnej.

 

Przeprowadzimy audyt prawny firmy

W ramach swojej działalności proponujemy przedsiębiorcom weryfikację istniejącej w firmie dokumentacji prawnej: dokumenty formalno-prawne dotyczące formy prowadzonej działalności, dokumentacja pracownicza w tym regulaminy, umowy i klauzule, dokumentacja dotycząca działalności w Internecie (np. regulaminy strony www, regulaminy sprzedaży, reklamacji, RODO itp.), zawarte umowy z kontrahentami lub klientami, istniejące zobowiązania czy prowadzone postępowania sądowe. Audyt prawny pozwala na zweryfikowanie dotychczasowych praktyk przedsiębiorcy, wykrycie ewentualnych zagrożeń prawno-finansowych oraz wdrożenie nowych lub lepszych rozwiązań.

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.