I CO Z TYMI ZAMÓWIENIAMI BAGATELNYMI? 

W dniu 11 września 2019 roku uchwalono nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Akt ten wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Przepisy nowej ustawy przewidują, że zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych, muszą być realizowane przez zamawiających na podstawie tej ustawy.

Jednocześnie ustawodawca w pierwotnej wersji tejże ustawy przewidział również nową instytucję, tzw. zamówień bagatelnych. Miały to być zamówienia, których wartość jest co prawda niższa niż 130.000 złotych, ale jednocześnie nie mniejsza niż 50.000 złotych. Szczególnych charakter tego rodzaju zamówień sprowadzał się do tego, że zamawiający udzielając zamówienia bagatelnego musiał stosować tylko niektóre przepisy ustawy, t.j. dotyczące rocznych sprawozdań oraz zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu i zmianie zamówieni. Jak wskazywali autorzy ustawy w uzasadnieniu projektu, regulacja ta miała na celu głównie zwiększenie dostępności informacji dla wykonawców o udzielanych zamówieniach oraz zapewnienie przejrzystości udzielania zamówień publicznych.

Dlaczego czas przeszły?

W dniu 27 listopada 2020 roku, niemalże w przededniu wejścia w życie nowego prawa zamówień publicznych, została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w nowym prawie zamówień publicznych, a jedną z nich jest likwidacja instytucji zamówień bagatelnych. Ustawa co prawda nie została jeszcze ogłoszona, gdyż oczekuje na podpis prezydenta, niemniej jednak zmiana stała się już faktem.

A co to oznacza?

Oznacza to tyle, że w przypadku zamówień publicznych poniżej progu bagatelności, czyli kwoty 130.000 złotych wracamy do dotychczasowego układu: zamawiający nie ma obowiązku stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. De facto zakupy poniżej tej wartości (dotychczas 30 000 euro) będą nadal realizowane z tzw. wolnej ręki, w najlepszym przypadku na podstawie wewnętrznego regulaminu zamawiającego.

Radca prawny Katarzyna Młodecka

Zdjęcie autorstwa Lukas z Pexels

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.