Inicjatywa dowodowa nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym

 

Przepisy Karty Nauczyciela regulują zasady ponoszenia przez nauczyciela tzw. odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności wykonywanego zawodu lub naruszenie obowiązków. Karta Nauczyciela wskazuje, że w postępowaniu wyjaśniającym dowody są przeprowadzane przez rzecznika dyscyplinarnego, a w postępowaniu dyscyplinarnym – przez komisję dyscyplinarną. Tym samym to wskazanym podmiotom przysługuje pierwotna inicjatywa dowodowa, a zatem obowiązek zebrania wszechstronnego materiału dowodowego. Powyższe nie oznacza jednak, że nauczyciele wobec których zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne mogą w sposób bierny przyglądać się jego przebiegowi oraz czynnościom podejmowanym przez organy. Takie zaniechanie to prosta droga do ukarania karą dyscyplinarną. Jeżeli zatem nauczyciel faktycznie jest zainteresowany swoja obroną i minimalizacją ryzyka ukarania, winien wykazać już na samym początku aktywność w przedstawianiu dowodów, składaniu wniosków dowodowych, przesłuchiwaniu świadków, jak również prezentowaniu własnego stanowiska w sprawie. Co istotne, inicjatywa dowodowa przysługująca nauczycielowi może być realizowana przez niego osobiście, ale również przez obrońcę działającego w jego imieniu.

Jeżeli Czytelniku jesteś nauczycielem przeciwko któremu toczy się postępowanie i nie wiesz jak postępować oraz jakie wnioski dowodowe złożyć, oraz chcesz uzyskać wsparcie i pomoc w tym zakresie, zachęcamy do działania i kontaktu z naszymi prawnikami.

Radca prawny Marek Młodecki

Zdjęcie autorstwa Dids z Pexels

 

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.