Moment determinujący określenie rozmiarów zadośćuczynienia

W postanowieniu z dnia 11 kwietnia 2019 roku Sąd Najwyższy przypomniał, że wysokość zadośćuczynienia i rozmiar należnych poszkodowanemu świadczeń należy oceniać z chwili wyrządzenia szkody, bo to o jej kompensatę chodzi. Zadośćuczynienie przysługuje bowiem za sam uszczerbek, a nie późniejsze hospitalizacje czy operacje, których istnienie, czas trwania i znaczenia dla zdrowia umożliwiają uzasadnienie wielkości doznanego uszczerbku, lecz już nie tego, w jakiej chwili ten uszczerbek miał miejsce (sygn. akt IV CSK 437/18).

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.