obsługa przedsiębiorstw

i instytucji

Verba Legis Kancelaria Radców Prawnych zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, związaną z jego funkcjonowaniem.  Doradzamy, jak rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą, weryfikujemy i negocjujemy umowy, pomagamy w rozwiązywaniu sporów. Wspieramy pracodawców i pracowników. Sporządzamy pisma procesowe, pozwy, wnioski, opinie i ekspertyzy prawne. Prowadzimy na rzecz naszych Klientów windykacje wierzytelności, doradzamy i reprezentujemy w sporach z innymi przedsiębiorcami, w tym przed sądami, urzędami i innymi instytucjami.

Dla przedsiębiorcy najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Znajomość specyfiki Klienta pozwala reagować szybko i stosować najlepiej dopasowane rozwiązania. Radcowie prawni Kancelarii Verba Legis świadczą usługi stałej obsługi prawnej firm i instytucji z terytorium całej Polski. Jesteśmy dyspozycyjni i kontaktowi. Większość spraw jesteśmy w stanie załatwić drogą mailową lub telefoniczną, ale gdy sytuacja tego wymaga, spotykamy się w naszej Kancelarii lub w siedzibie Klienta.

Stała obsługa prawa może mieć kilka form. Najczęściej stosowaną jest obsługa w rozliczeniu abonamentowym lub w rozliczeniu godzinowym. Pozostajemy otwarci  na potrzeby Klienta i jesteśmy gotowi na stworzenie oferty dopasowanej do Waszych potrzeb.

Profesjonalna obsługa prawna jest podstawą sukcesu każdej firmy.

Funkcjonowanie w obrocie gospodarczym jako przedsiębiorca, niezależnie od wybranej formy prawnej, wymaga ciągłej analizy obowiązujących przepisów prawa, stałego śledzenia zmian i dostosowywania własnych rozwiązań do wymogów stawianych przez prawo. Zawiłość wielu instytucji i rozwiązań prawnych, znajomość potencjalnych zagrożeń oraz wysoka częstotliwość zmian w przepisach prawa utrudniają przedsiębiorcom codzienne funkcjonowanie. Verba Legis Kancelaria Radców Prawnych zapewnia swoim Klientom pełną pomoc prawną w zakresie prowadzenia swojego przedsiębiorstwa, związaną z jego funkcjonowaniem.

Przeprowadzimy audyt prawny firmy

W ramach swojej działalności proponujemy przedsiębiorcom weryfikację istniejącej w firmie dokumentacji prawnej: dokumenty formalno-prawne dotyczące formy prowadzonej działalności, dokumentacja pracownicza w tym regulaminy, umowy i klauzule, dokumentacja dotycząca działalności w Internecie (np. regulaminy strony www, regulaminy sprzedaży, reklamacji, RODO itp.), zawarte umowy z kontrahentami lub klientami, istniejące zobowiązania czy prowadzone postępowania sądowe. Audyt prawny pozwala na zweryfikowanie dotychczasowych praktyk przedsiębiorcy, wykrycie ewentualnych zagrożeń prawno-finansowych oraz wdrożenie nowych lub lepszych rozwiązań.

Wspieramy firmy od chwili ich powstania przez cały okres działalności

Nasza pomoc prawna dla firm obejmuje doradztwo jak rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą, weryfikację i negocjację umów, pomoc w rozwiązywaniu sporów. Wspieramy pracodawców i pracowników. Sporządzamy pisma procesowe, pozwy, wnioski, opinie i ekspertyzy prawne. Prowadzimy na rzecz naszych Klientów windykacje wierzytelności, doradzamy i reprezentujemy w sporach z innymi przedsiębiorcami, w tym przed sądami, urzędami i innymi instytucjami. Oferujemy porady prawne dla firm w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i wsparcie w formie stałej obsługi prawnej.