Prawo oświatowe

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem oświaty są przedmiotem zainteresowania nie tylko nauczycieli oraz organów prowadzących nadzór nad jednostkami systemu kształcenia, ale również osób prywatnych i przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń, zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w procesie kształcenia i rozwoju dydaktycznego społeczeństwa.

Założenie i prowadzenie niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej wymaga spełnienia szeregu warunków pozwalających na uzyskanie wpisu do ewidencji.

Chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, czego wyrazem są prowadzone od wielu lat szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oraz rad pedagogicznych, jak również autorstwo szeregu publikacji, w tym publikacji książkowych, poświęconych tematyce stosunków pracy nauczycieli, na czele z wydanym w 2018 roku komentarzem do Karty Nauczyciela autorstwa Radcy prawnego Marka Młodeckiego. 

Nasi prawnicy, posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, pomagając Klientom m.in. w zakresie: 

  • przygotowywania dokumentów niezbędnych na etapie zgłaszania szkoły lub placówki oświatowej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  • przygotowywania i aktualizacji statutów oraz innych regulaminów wewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • przygotowywania umów i aktów prawnych będących podstawą zatrudniania kadry pedagogicznej oraz pracowników niepedagogicznych,
  • reprezentacji przed organami nadzoru pedagogicznego i kontroli nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami,
  • sporządzenia ekspertyz prawnych odnoszących się do interpretacji norm prawa oświatowego 

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.