Prawo pracy

W praktyce prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej, dochodzimy do momentu, w którym nie możemy już sami wykonywać kolejnych umów i terminowo realizować zleceń od naszych kontrahentów. To czas, w którym zatrudniamy pracownika, a tym samym stajemy się pracodawcą, którego prawa i obowiązki określają przepisy Kodeksu pracy. Przepisy prawa pracy, jak rzadko które, kształtują szczególnie dużo obowiązków po stronie pracodawcy. Mnogość regulacji prawnych, liczne zobowiązania z nich wynikające oraz różnorodność stanów faktycznych, z którymi spotykamy się w relacjach pracownik-pracodawca, prowadzi bardzo często do potrzeby skonfrontowania swojej wiedzy. Prawnik z Kancelarii Verba Legis, specjalizujący się w prawie pracy, udzieli pełnego wsparcia Twojej firmie w sprawach pracowniczych.

Współpracujemy z naszymi Klientami m.in. w zakresie:

  • zgodnego z prawem nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
  • realizacji zasad równości pracowników,
  • tworzenia regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy oraz innych wewnątrzzakładowych aktów prawnych,
  • doradzamy w przedmiocie realizacji wynikających z przepisów prawa pracy obowiązków pracodawcy,
  • świadczymy usługi pomocy prawnej w bieżących sprawach firmy związanych z polityką kadrową,
  • doradzamy, jak zgodnie z prawem współpracować ze związkami zawodowymi,
  • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami pracy.