Postępowania sądowe

Życie pisze rozmaite scenariusze i często układa się w niespodziewany dla nas sposób. Niejednokrotnie przyczyną sporów są po prostu pieniądze, ktoś nie oddał pożyczki, ktoś inny podżyrował kredyt przyjacielowi, a teraz musi go spłacić. Bywa też, że musimy borykać się z organami administracji publicznej przed sądami administracyjnymi. Czasem są to sprawy delikatne, wiążące się z silnymi emocjami, takie jak rozwód, podział majątku, kontakty z dzieckiem albo postępowanie spadkowe, czy też związane z utratą kogoś bliskiego. Innym razem może chodzić o wypadek samochodowy i odszkodowanie albo zadośćuczynienie, utratę pracy albo spór z sąsiadem, nierzetelnym kontrahentem, lub własnym klientem.

My nie oceniamy, otaczamy naszych klientów profesjonalną pomocą prawną w postępowaniu przed sądem, niezależnie od tego, po której znaleźli się stronie. Reprezentujemy przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, spadkowych a także przed sądami administracyjnymi w sporach z instytucjami administracji publicznej. W Państwa imieniu prowadzimy negocjacje, mediacje oraz czynności zmierzające do polubownego załatwienia istniejącego sporu. W szczególnych przypadkach, wymagających wsparcia naszych Klientów w postępowaniu karnym, zapewniamy współpracę z obrońcą w osobie adwokata.

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.