Postępowanie administracyjne

Prawo administracyjne to szereg regulacji prawnych, które najogólniej definiując: regulują sytuację prawną obywatela w relacjach z organami administracji publicznej. Do najczęściej spotykanych zagadnień związanych ze stosowaniem prawa administracyjnego zalicza się problematykę związaną z realizacją procesów budowlanych, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz zmianą przeznaczenia terenu, pozyskiwaniem koncesji i zezwoleń, rozgraniczaniem nieruchomości w trybie administracyjnym.

W zakresie prawa administracyjnego:

  • reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich sprawach przed organami i sądami administracyjnymi,
  • sporządzamy odwołania od decyzji,
  • przygotowujemy wnioski i skargi związane z działaniami organów administracji publicznej,
  • przygotowujemy opinie prawne,
  • udzielamy konsultacji prawnych w zakresie pozwalającym na korzystne dla naszych Klientów zakończenie sprawy.

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.