Prawo pracy

Z prawem pracy styka się każdy dorosły człowiek. Potrzeba skorzystania z pomocy radcy prawnego może pojawić się na każdym etapie wykonywania pracy zawodowej. Niejednokrotnie bowiem w związku z zawarciem umowy o pracę i w trakcie trwania stosunku pracy lub po jego zakończeniu, pojawiają się sytuacje konfliktowe w relacjach pracownik-pracodawca.

W zakresie prawa pracy radcowie prawni Kancelarii Verba Legis  udzielają pomocy, polegającej m. in. na:

  • doradztwie w zakresie zawierania i rozwiązywania stosunków pracy,
  • dochodzeniu roszczeń pracowniczych, w tym odszkodowań z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  • dochodzeniu roszczeń z tytułu przepracowanych nadgodzin,
  • reprezentacji w postępowaniach sądowych i pozasądowych,
  • pomocy prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków przy pracy,
  • doradztwie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • doradztwie w zakresie uprawnień pracowników budżetowych i samorządowych oraz innych, wyspecjalizowanych sektorów.

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.