Nota prawna

Nota prawna

 1. Informujemy, że Kancelaria pozostaje właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem verba-legis.pl(dalej jako: strona internetowa)
 2. Udostępnione i umieszczone na stronie internetowej treści pozostają wyłączną własnością Kancelarii lub uzyskane zostały za zgodą podmiotów trzecich.
 3. Zabronione jest nieautoryzowane kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie jakichkolwiek treści udostępnionych na stronie internetowej w sposób niezgodny z prawem.
 4. Kancelaria wyraża zgodę na kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści umieszczonych na stronie internetowej w ramach funkcjonującego na stronie „blogu” wyłącznie w celach niekomercyjnych z równoczesnym obowiązkiem podania źródła pochodzenia tych treści.
 5. Wszelkie treści udostępnione i umieszczone na stronie internetowej pozostają przedmiotem ochrony prawami autorskimi lub prawami własności przemysłowej.
 6. Umieszczane na stronie internetowej treści, w tym w szczególności treści dostępne w ramach funkcjonującego na stronie „blogu” nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie lub świadczenie jakiegokolwiek rodzaju pomocy prawnej. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy prawnej Kancelarii, w jakiejkolwiek sprawie, winny w tym celu skontaktować się z Kancelarią.
 7. Zawarte na stronie internetowej treści mają wyłącznie charakter informacyjny.
 8. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek podejmowania decyzji lub działań na podstawie lub w oparciu o zamieszczone na stronie internetowej treści.
 9. Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, ale nie gwarantujemy, że zawarte na stronie internetowej treści mają charakter aktualny i zgodny ze stanem faktycznym lub prawnym. Zastrzegamy również, że zamieszczane na stronie internetowej treści pozostają aktualne na dzień ich publikacji, a tym samym nie gwarantujemy ich przydatności dla odbiorcy w każdym czasie i w każdym stanie faktycznym.
 10. Kancelaria zastrzega sobie prawo do usuwania, zmiany, modyfikacji zawartości strony internetowej oraz udostępnionych na niej treści w każdym czasie, bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie.
 11. Zasady gromadzenia oraz przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych, jak również zasady korzystania z plików cookies oraz wtyczek plug-in, określone zostały w dostępnym na stronie internetowej dokumencie – polityka prywatności i cookies.

 

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.