OBECNOŚĆ NAUCZYCIELA NA POSIEDZENIACH RADY PEDAGOGICZNEJ W OKRESIE WYPOWIEDZENIA UMOWY

 

Czy nauczyciel  w okresie wypowiedzenia umowy o pracę ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej?

Na zadane pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Należy zauważyć, że w okresie wypowiedzenia stosunku pracy każdy pracownik, o ile nie został przez pracodawcę zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, zobligowany jest do sumiennego i rzetelnego realizowania  wynikających ze stosunku pracy obowiązków pracowniczych. W przypadku nauczycieli obowiązki takie nie wynikają jedynie z przepisów Kodeksu pracy, ale przede wszystkim z przepisów Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela pracownik pedagogiczny zobowiązany jest m.in. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Do takich zadań niewątpliwie należy uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej, której nauczyciel do chwili rozwiązania stosunku pracy pozostaje członkiem. Bezzasadne uchylanie się od tego obowiązku może skutkować ukaraniem nauczyciela karą porządkową, lub nawet wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego.

 

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.