obowiązek informacyjny

pracodawcy

 

Pracodawcy mają zwykle świadomość, że w chwili zawierania umowy, muszą przekazać pracownikowi, na jakich warunkach ten będzie wykonywał u nich pracę. Przypominam, że od kwietnia 2023 roku w związku z implementacją dyrektyw unijnych, zakres tego obowiązku został istotnie powiększony.

Warto jednak pamiętać, że również w trakcie trwania umowy, pracodawca musi spełniać określone obowiązki informacyjne.

Do takich zalicza się m.in.:

1. informowanie pracowników o obowiązujących u pracodawcy przepisach dotyczących równego traktowania;

2. informowanie pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;

3. informowanie pracowników o możliwości awansu;

4. informowanie pracowników o wolnych stanowiskach pracy.

Za naruszenie tego obowiązku pracodawcy może grozić odpowiedzialność odszkodowawcza, także w wymiarze ujemnego interesu umownego.

r. pr. Marek Młodecki