Nauczycielska na czas określony po nowemu
 

W wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela, z dniem 1 września 2019 roku dodane zostały w art. 10 tej ustawy przepisy doprecyzowujące zasady zawierania z nauczycielami umów o pracę na czas określony. Doszło zatem do wprowadzenia do nauczycielskiej pragmatyki pracowniczej, znanych z przepisów Kodeksu pracy zasad zawierania tego rodzaju umów i ich przekształcania w umowy na czas nieokreślony. Przepisy Karty Nauczyciela przewidują możliwość zawierania umów na czas określony wyłącznie na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy (łączny czas trwania umów). Po upływie wskazanego okresu umowa taka przekształca się w stosunek pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony lub mianowania, chyba że przerwa  między  rozwiązaniem  poprzedniej  a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę przekroczyła 3 miesiące. Przepisów tych nie stosuje się jednak m.in. do umów na zastępstwo, czy też w przypadku przedłużenia umowy nauczycielki w ciąży do dnia porodu.

 

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.