postępowanie dyscyplinarne nauczycieli – czy jest się czego bać?

 

Jesteś nauczycielem i otrzymałeś zawiadomienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego? Przede wszystkim nie wpadaj w panikę!

Jeżeli wszczęto wobec Ciebie postępowanie dyscyplinarne nie znaczy to jeszcze, że jesteś na przegranej pozycji, a postępowanie na 100% skończy się ukaraniem Cię karą dyscyplinarką. Konieczne jest jednak podjęcie aktywności procesowej. Dobrze jest w szczególności wiedzieć, jaki jest przebieg takiego postępowania i jego poszczególne etapy.

Postępowanie to rozpoczyna się poprzez wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego. O wszczęciu tego postępowania rzecznik zawiadamia nauczyciela, którego ta sprawa dotyczy. W postępowaniu wyjaśniającym rzecznik dyscyplinarny dąży do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. Bada wszelkie okoliczności, przeprowadza i zbiera dowody, przesłuchuje świadków oraz zasięga opinii biegłych. Zwraca się również o wyjaśnienia nauczyciela, którego ta sprawa się dotyczy. Już na tym etapie postępowania warto wykazać inicjatywę dowodową, uczestniczyć w przeprowadzanych dowodach, składać własne wnioski dowodowe. Często to ten etap jest kluczowy dla dalszych losów i wyniku całego postępowania.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik, w przypadku przyjęcia, że nauczyciel popełnił czyn uchybiających godności wykonywanego zawodu lub obowiązkom zawodowym kieruje do komisji dyscyplinarnej, która zawiadamia nauczyciela o wszczęciu postepowania dyscyplinarnego, lub odmowie jego wszczęcia. Otrzymanie takiego zawiadomienia o postawieniu w stan obwinienia, to już na prawdę ostatni moment na ustanowienie obrońcy, albo przynajmniej konsultację z prawnikiem specjalizującym się w regulacjach prawnych Karty Nauczyciela.

Jeżeli komisja dyscyplinarna orzekła karę i uważasz, że jest to dla Ciebie niesprawiedliwe, przysługuje Ci odwołanie do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. Przeprowadza ona również rozprawę, po której wydaje orzeczenie w którym może utrzymać w mocy pierwsze orzeczenie, uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i wydaje nowe, lub uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do rozpatrzenia z powrotem do komisji dyscyplinarnej I instancji. Od orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej pozostaje tylko odwołanie do sądu apelacyjnego, którego wyrok jest ostateczny, a zatem nie przysługuje od niego już żaden dalszy środek zaskarżenia.

Jak więc widzisz, postępowanie dyscyplinarne nauczycieli jest procedurą złożoną i dość długotrwałą. Jest też postępowaniem niezmiernie ważnym, gdy w jego toku może się zdecydować Twoja przyszłość zawodowa. Z uwagi na powyższe, warto skorzystać z pomocy fachowca – prawnika specjalizującego się w prawie oświatowym, który doradzi Ci jak zachować się podczas takiej sprawy albo zostanie Twoim obrońcą. Mimo tego, że przepisy Karty Nauczyciela, gwarantują nauczycielowi prawo do ustanowienia swojego obrońcę na każdym etapie postępowania, im szybciej zgłosisz się, tym szybciej obrońca będzie mógł zapoznać się ze sprawą i efektywniej Cię reprezentować. W postępowaniu dyscyplinarnym obrońcą może być co prawda każda osoba (z wyjątkiem członka komisji dyscyplinarnej oraz rzecznika dyscyplinarnego), ale powierzając tą sprawę profesjonaliście, zapewniasz sobie fachową pomoc. Kompetencje obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym są szerokie i tylko specjalista będzie w stanie je wykorzystać tak, aby pomóc Ci przejść przez tą procedurę z jak najlepszym skutkiem. Obrońca będzie zawiadamiany również o wszelkich czynnościach w postępowaniu, dzięki czemu będzie Ci towarzyszył, aż do zakończenia sprawy.

Radca prawny Marek Młodecki

Photo by Max Fischer from Pexels

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.