PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ O PRZEDAWNIENIU !

 

Nieuchronny upływ czasu ma swoje nieubłagane skutki także w sferze gospodarczej. Praktyka jasno pokazuje, iż niejednokrotnie możliwość dochodzenia roszczenia przed sądem napotyka istotną przeszkodę, jaką jest zarzut przedawnienia roszczenia. Jeśli taki zarzut jest zasadny, możemy mieć problemy z uzyskaniem należnego nam  świadczenia. W związku z tym, aby uniknąć tak przykrej niespodzianki, być może warto jest znać terminy przedawnienia roszczeń, a tym bardziej (a właściwie przede wszystkim) – w jaki sposób te terminy liczyć. Dobra informacja jest taka, iż nie zawsze koniec termin określonego w latach przypadnie zgodnie z kalendarzowym upływem czasu. Dlaczego tak jest?

Polski ustawodawca zdecydował się w 2018 r. na dość interesującą nowelizację Kodeksu cywilnego. Zmiana ta nie tylko skróciła ogólne terminy przedawnienia, lecz co bardzo ważne – wprowadziła istotną zmianę sposobu liczenia tych terminów. Mianowicie, część terminów przedawnienia upływać będzie z końcem roku kalendarzowego. Co to w praktyce oznacza? Przykładowo: trzyletni termin przedawnienia, który rozpoczął swój bieg 20 maja 2018 r., nie upłynął odpowiednio 20 maja 2021 r. Termin ten biegnie nadal i upłynie dopiero z końcem roku, a więc 31 grudnia 2021 r. Roszczenie jest więc wciąż nieprzedawnione i można skutecznie dochodzić jego spełnienia przed sądem. Wydaje się to być dość istotną informacją dla osób, które niesłusznie pogodziły się już z tym, iż przysługujące im roszczenie przedawniło się.

 Warto jednak zaznaczyć, iż poza ogólnymi terminami przedawnienia, które wynoszą odpowiednio sześć i trzy lata, polski ustawodawca przewidział mnóstwo przepisów szczególnych, które wprowadzają terminy odmienne od ogólnych. Regulacje te rozsiane są nie tylko w Kodeksie cywilnym, lecz także w wielu innych ustawach. Ustalenie więc jaki termin przedawnienia działa w przypadku konkretnego roszczenia wymaga często sporego nakładu pracy. Nie będąc więc co do tego pewnym, najlepiej będzie skorzystać z pomocy profesjonalisty, który pomoże ustalić kwestię przedawnienia danego roszczenia.

 Paweł Pieniążek

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.