Szkolny Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szkoła zobowiązana do wypłaty świadczeń nauczycielowi-emerytowi

 

Podstawą tworzenia ZFŚS w szkołach publicznych pozostają przepisy Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1316) oraz art. 53 Karta Nauczyciela. Do korzystania z funduszu upoważnieni są m.in nauczyciele-emeryci. Należy jednak zauważyć, że zobowiązanym do wypłaty świadczeń pozostaje zakład pracy pozostający ostatnim miejscem zatrudnienia nauczyciela. Tym samym w przypadku nauczycieli-emerytów podejmujących ponownie zatrudnienie w szkole, szkołą zobowiązaną do wypłaty świadczeń pozostaje ostatni (aktualny) pracodawca nauczyciela, a tym samym wygasa obowiązek świadczenia z ZFŚS przez poprzedniego pracodawcę. 

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.