umowy zawierane poza lokalem, umowy na odległość

 

Sklep internetowy jest rodzajem działalności gospodarczej w której nie mamy w sposób bezpośredni do czynienia z Klientem, a Klient z nami i w konsekwencji nie może on bezpośrednio zapoznać się z oferowanym przez nas asortymentem, naocznie zapoznać się z jego właściwościami, jakością wykonania itd. Nawet bowiem najlepsze zdjęcia nie odda struktury, miękkości i jakości materiału z którego wykonane są ubrania, treści książeczki dla dzieci, rzeczywistego koloru towaru lub smaku. Klient z oczywistych powodów ma ograniczone prawo i swobodę wyboru i w istotnym zakresie musi ufać zapewnieniom sprzedającego. Z uwagi na powyższe, ustawodawca zdecydował się na wyróżnienie takiego rodzaju umów, zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa albo zawieranych na odległość, oraz przyznanie klientom będącym konsumentami prawo do rezygnacji z zawartej umowy i odstąpienia od niej. Wydawać by się mogło, że wskazane rodzaje umów są tożsame.

Przez umowę zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa rozumie się m.in umowę zawieraną przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, lub w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Umowa zawierana na odległość to natomiast umowa zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

W e-commerce, na etapie tworzenia regulaminu strony, lub sporządzania umowy, powyższe rozróżnienie może mieć jednak znaczenie dla zakresu praw i obowiązków przedsiębiorcy.

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.