Urlop uzupełniający dla nauczycieli

Zasady udzielania urlopu uzupełniającego nauczycielom szkół w których przewidziane są ferie szkolne (placówki feryjne) regulują przepisy art. 66 KN. Nalezy zauważyć, że urlop uzupełniający udzielany jest naucycielowi w tygodniach, a nie jak ma to miejsce na gruncie przepisów Kodeksu pracy w dniach. Maksymalny wymiar urlopu uzupełniajacego określony został na 8 tygodni, a przesłanka jego nabycie jest nieskorzystanie z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych. Ustalenie wymiaru urlopu dokonywane jest najwcześniej z dniem 1 września danego roku kalendarzowego, zaś urlop uzupełniajacy udzielany jest w czasie w którym nauczyciel „normalnie” pracuje, a zatme urlop uzupełniający nie może być udzielony w okresie ferii szkolnych. Sygnalizujemy, iż zasady udzielania urlopu uzupełniającego w każdym przypadku mogą przebegać w sposób odmienny. Z uwagi na powyższe celem uzyskania dodatkowych informacji, czy też skorzystania z porady prawnej w tym zakresie, zachęcamy Państwa do kontaktu z nasza Kancelarią. Osobom z poza Łodzi przypominamy, że świadczymy usługi prawne również w formie sporządzania opinii prawnych.

 

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.