WINA przesłanką odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela

 

Przesłankami ukarania nauczyciela karą dyscyplinarna jest uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom nauczycielskim o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela. Istotne jest jednak, że nie każde uchybienie może i powinno wiązać się z postawieniem przez Rzecznika Dyscyplinarnego nauczycielowi zarzutów dyscyplinarnych. Ewentualna odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela musi zostać powiązana z zarzutem działania nauczyciela w sposób zawiniony. Innymi słowy, nauczycielowi, dla skutecznego ukarania go karą dyscyplinarną, konieczne jest postawienie zarzutu, że działał w sposób zawiniony, a zatem nauczyciel chciał działać w określony niezgodny z prawem sposób, lub też nie mając zamiaru tak działać robi to na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. Między bezprawnym działaniem (zaniechaniem), a skutkiem tego działania musi również istnieć związek przyczynowy. Wskazane okoliczności powinny być brane pod uwagę nie tylko przez Komisję Dyscyplinarne, ale również przez Rzecznika Dyscyplinarnego już na etapie prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Z doświadczenia zawodowego wiemy, że bywa z tym różnie i organy często idąc wyznaczoną ścieżką, zapominają o przesłankach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

 

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.