ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELA EMERYTA

 

Zasady zatrudniania nauczycieli uregulowane zostały przepisami Ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – dalej KN. Regulacja prawna tej materii ma w KN charakter wyczerpujący i kompleksowy. Zauważyć należy, że podstawa prawna nawiązania stosunku pracy z nauczycielem uzależniona jest, z zastrzeżeniem przepisów art.10 ust. 7 KN, od stopnia awansu zawodowego nauczyciela. W treści KN ustawodawca nie zawał regulacji prawnej stanowiącej o odmiennych zasadach zatrudnienia nauczycieli-emerytów.  Tym samym, zatrudnienie takiego nauczyciela następuje na zasadach wskazanych w art. 10 KN, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku nauczycieli nie będących emerytami.

Radca prawny Marek Młodecki

Zdjęcie autorstwa Kampus Production from Pexels

 

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.