Moment determinujący określenie rozmiarów zadośćuczynienia

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego zadośćuczynienie przysługuje poszkodowanemu niezależnie od odszkodowania za subiektywne poczucie krzywdy, bólu i cierpień wywołanych na skutek powstałej szkody. Jak zauważa jednak Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 10 stycznia 2019 roku, te subiektywne odczucia poszkodowanego nie mogą być uznawane za dominujące kryteria ustalenia wysokości zadośćuczynienia. Wysokość zadośćuczynienia dochodzonego w postępowaniu sądowym powinna być uzależniona od zespołu okoliczności, których ocenę należy jak najbardziej zobiektywizować, a takim narzędziem może być m.in. określony przez specjalistów stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej. (sygn. akt I ACa 432/18).

 

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.