Prawo BUDOWALNE

Deweloperzy, firmy budowalne, właściciele lokali, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, najemcy, lokatorzy… wszystkich Was łączy temat, który jest bliski również nam – nieruchomości.

Problemy związane z lokalami, mieszkaniami, domami, budynkami wielorodzinnymi, garażami, halami itd. zaczynają się już od momentu powstania w głowie inwestora pierwszej myśli „może coś zbudujemy”, a kończą w momencie, gdy… no cóż… w zasadzie nigdy się nie kończą.

Temat nieruchomości oraz prób budowalnych jest nam znany nie tylko z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego, prawa własności lokali, prawa spółdzielczego, prawa cywilnego, ale również praktyki dotyczącej nabywania lokali i zarządzania nimi oraz procesów i problemów pojawiajacych sie w trakcie wykonywani robót budowlanych.

Pomagamy naszym Klientom m.in.

  • w sporządzaniu umów najmu, umów o roboty budowlane, umów inwestycyjnych,
  • podczas negocjacji kontraktów,
  • realizacji inwestycji budowlanych,
  • badaniu stanów prawnych nieruchomości,
  • reprezentacji w postępowaniach sądowych,
  • reprezentacji w sprawach dotyczących procesów inwestycyjnych,
  • reprezentująmy w sprawach przed organami administracji architektoniczno-budowlanej.

Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz administratorów nieruchomości reprezentujemy w sporach z najemcami, lub właścicielami lokali, w tym przed sądami, przygotowujemy uchwały i akty organów, regulaminy. Deweloperów i firmy budowalne zachęcamy do pojęcie współpracy w zakresie ustalania warunków inwestycji, uzyskiwania pozwoleń i decyzji dotyczących robót budowlanych, zawierania aktów notarialnych.

A przede wszystkim, doradzamy naszym Klientom w bieżącej działalności, przy podejmowaniu trudnych decyzji inwestycyjnych oraz podczas zarządzania przez nich portfelem nieruchomości.