Prawo gospodarcze,

prawo spółek

Prawo gospodarcze

Prowadzenie przedsiębiorstwa, zarządzanie spółką, wymagają codziennego korzystania z regulacji szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym również prawa spółek. Prawo gospodarcze to szereg norm, dotyczących samego funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie gospodarczym oraz zagadnienia dotyczące stosunków handlowych. Prawo spółek reguluje prowadzenie działalności, w tym działalności gospodarczej przez spółki prawa handlowego.

Kancelaria w ramach prawa gospodarczego zapewnia profesjonalne usługi prawne:

 • konsultingu w zakresie umów handlowych,
 • opiniowania i sprawdzania umów już zawartych,
 • doradztwa w zakresie rozwiązań prawnych,
 • pomocy w zakresie sporów sądowych jak i pozasądowych,
 • pomocy w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • bieżącego doradztwa w zakresie wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym jej zakładania, bieżącego funkcjonowania jak i likwidacji

W zakresie prawa spółek oferujemy pomoc prawną polegającą m. in. na:

 • projektowaniu umów spółek,
 • obsłudze w zakresie rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowywaniu projektów uchwał organów spółek,
 • podwyższaniu lub obniżaniu kapitału zakładowego,
 • przekształcaniu spółek,
 • bieżącej obsłudze w zakresie aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, rozwiązywaniu i likwidacji spółek

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.