Prawo konsumenckie

Konsumentem, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, jest każda osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wiedza na temat przysługujących nam praw konsumenckich oraz umiejętność ich wykorzystania, stanowią podstawowe narzędzia w walce z nieuczciwymi sprzedawcami i niejednokrotnie pozwalają uniknąć utraty naszych pieniędzy.

Verba Legis Kancelaria Radcy Prawnego udziela porad prawnych i pomaga konsumentom w egzekwowaniu i ochronie ich praw oraz dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej, czy też przysługującej konsumentowi ochrony w ramach stosowania klauzul niedozwolonych. W ramach oferowanych usług prawnych wspieramy naszych Klientów na etapie pozasądowego rozwiązywania sporu ze sprzedawcą, reprezentujemy ich w kontaktach z instytucjami działającymi na rzecz konsumentów, mediacjach, przygotowujemy i negocjujemy ugody, czy też reprezentujemy w postępowaniach sądowych.

Udzielając porad prawnych wskazujemy kierunki i możliwości ochrony naruszonych praw, doradzamy jak skutecznie korzystać z przysługujących konsumentowi uprawnień do odstąpienia od umowy, złożenia kompletnej reklamacji oraz sprecyzowania żądań w niej zawartych. Nasi prawnicy wyjaśniają czym różni się gwarancja przy sprzedaży, od rękojmi za wady towaru, wskazują na różne skutki prawne w przypadku zakupów w sklepie tradycyjnym, a w ramach zakupów przez Internet.

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.