Obrońca nauczyciela przed rzecznikiem dyscyplinarnym

 

Nauczyciele, jako nieliczna grupa zawodowa podlegają szczególnej odpowiedzialności zawodowej – odpowiedzialności dyscyplinarnej, związanej w uchybieniem godności wykonywanego zawodu. Prowadzone wobec nauczyciela właściwe postępowanie dyscyplinarne przed Komisją, poprzedzone jest fazą postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego.

Ten początkowy etap prowadzonego postępowania jest jednak kluczowy dla nauczyciela, gdyż to właśnie wówczas, przed Rzecznikiem gromadzony jest materiał dowodowy, przeprowadzana przesłuchania, przedstawiane stanowiska i dowody.

Niejednokrotnie, wyłącznie na podstawie materiału dowodowego zebranego w trakcie trwania postępowania przed Rzecznikiem, Komisje Dyscyplinarne orzekają o ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną.

Z uwagi na tak duże znaczenie tego etapu, nie ma wątpliwości, że w trakcie czynności prowadzonych przez Rzecznika nauczyciel powinien być szczególnie aktywny w prezentowaniu swojego stanowiska, swoich racji oraz przedstawieniu dowodów pozwalających na wykazanie, że nie zachował się w sposób, który stanowi podstawę do ukarania.

Czasami nauczyciele nie są świadomi znaczenia postępowania wyjaśniającego, czasami wydaje się im, że „prawda sama się obroni”, a czasami odczuwają strach lub wstyd.

W każdym z tych przypadków nauczyciele mogą korzystać z pomocy obrońcy. Przepisy Karty Nauczyciela gwarantują nauczycielowi, że zarówno w postępowaniu wyjaśniającym, oraz w postępowaniu dyscyplinarnym, prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy.

Obrońcą może być każda osoba wskazana przez nauczyciela, a zatem również radca prawny.

Radca prawny Marek Młodecki

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.