ODWOŁANIE od wypowiedzenia umowy o pracę 

 

W powszechnej świadomości pracowników istnieje przekonanie, że w przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony z zachowaniem wymaganego przepisami okresu wypowiedzenia, wówczas pracownik nie ma podstaw do odwołania się od decyzji pracodawcy. Prawnicy przekonują, że takie rozumowanie jest błędne.

Co prawda, sądy pracy, nie są uprawnione do badania i oceny zasadności rozwiązywania stosunku pracy z pracownikiem, przyczyn zmniejszenia stanu zatrudnienia. Nie oznacza to jednak swobody pracodawcy w doborze pracowników do zwolnienia. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z przepisami art. 45 Kodeksu pracy sąd pracy na wniosek pracownika orzeka o przywróceniu do pracy albo o odszkodowaniu, jeżeli ustali, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. Należy zatem zauważyć, że przyczyna wypowiedzenia umowy w każdym wypadku musi być prawdziwa i konkretna, a procedura rozwiązania umowy zgodna z przepisami prawa.

W każdym wypadku warto zweryfikować stan swojej wiedzy z przepisami prawa. Może się bowiem okazać, że podejrzewana przez nas błędy i wadliwość podstaw wypowiedzenia umowy o pracę jest podstawą do wszczęcia sporu.

W razie wątpliwości, czy warto zapraszamy do kontaktu, spotkania z zespołem naszych radców prawnych. W ramach udzielanej pomocy prawnej podpowiadamy, analizujemy stan faktyczny i odpowiadamy na pytania prawne naszych Klientów.

Prawo to nasza pasja!

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.