Zatrudnianie nauczycieli w szkołach niepublicznych

od 1 września 2018 roku

 

W wyniku nowelizacji przepisów Karty Nauczyciela (KN) i wejściem w życie przepisu art. 10a KN, w niepublicznych przedszkolach i szkołach od dnia 1 września 2018 roku nauczycieli zatrudnia się na podstawie Kodeksu pracy. Wprowadzenie wskazanej regulacji prawnej, budzącej pewne kontrowersje w zakresie zasadności jej wprowadzenia, ma  eliminować z obrotu prawnego umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawieranych z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w szkołach i placówkach niepublicznych, pomimo spełnienia przez nich przesłanek wykonywania pracy w ramach stosunku pracy. Dokonana nowelizacja zagwarantuje również nauczycielom szkół i placówek niepublicznych prawo do wykonywania ich uprawnień wynikajacych z KN związanych na przykład z awansem zawodowym. Należy zauważyć, że przepis art. 10a KN ma zastosowanie wyłącznie do nauczycieli, a zatem osób spełniajacych wymagania o których mowa w art. 9 KN tj. posiadajacych m.in. określone kwalifikaje do nauczania oraz przygotowanie pedagogiczne.

Prawo to nasza pasja

Jesteśmy zespołem młodych, prężnych i ambitnych prawników, otwartych na ludzi i ich potrzeby. Spełniamy się, pomagając innym. Każdy Klient jest naszym najważniejszym partnerem, a jego bezpieczeństwo, zaangażowanie i zaufanie to nasz nadrzędny cel zawodowy.