Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

ODWOŁANIE od wypowiedzenia umowy o pracę    W powszechnej świadomości pracowników istnieje przekonanie, że w przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony z zachowaniem wymaganego przepisami okresu wypowiedzenia, wówczas...