Warunki stosowania monitoringu przez pracodawcę

Warunki stosowania monitoringu przez pracodawcę

WARUNKI stosowania monitoringu u pracodawcy   Chociaż od wejścia w życie RODO, oraz podyktowanych tym zmian w Kodeksie pracy (Kp), dotyczących monitoringu minęło już ponad 2 lata, kwestia stosowania urządzeń śledzących w dalszym ciągu budzi wątpliwości po stronie...
I co z tymi zamówieniami bagatelnymi?

I co z tymi zamówieniami bagatelnymi?

I CO Z TYMI ZAMÓWIENIAMI BAGATELNYMI?  W dniu 11 września 2019 roku uchwalono nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Akt ten wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Przepisy nowej ustawy przewidują, że zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza...
Cofnięcie odwołania do KIO

Cofnięcie odwołania do KIO

COFNIĘCIE ODWOŁANIA DO KIO   Kilka tygodni temu jednym z naszych Klientów był wykonawca, który samodzielnie złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) na czynność zamawiającego. Poprosił nas o pomoc w chwili, kiedy otrzymał zawiadomienie o wyznaczonym...